عضو كمیسیون ماده 10 احزاب به ایلنا خبر داد| 207262

اعطای مجوز به جبهه پایداری/احتمال انتخاب امیری به عنوان معاون سیاسی

مجلس

ظاهرا شخص آقای امیری تمایل زیادی دارند كه معاون سیاسی وزیر كشور باشند و احتمال این انتخاب هم وجود دارد اما گویا اصلاح طلبان با انتخاب آقای امیری به عنوان معاون سیاسی وزیر كشور مخالف هستند و اجازه چنین كاری را هم احتمالا نخواهند داد.

عضو كمیسیون ماده 10 احزاب از اعطای مجوز این كمیسیون به جبهه پایداری خبر داد و همچنین اعلام كرد كه احتمال انتخاب امیری سخنگوی وزارت كشور به عنوان معاون سیاسی بسیار است.

احمد بخشایش اردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به جلسه روز گذشته كمیسیون ماده 10 احزاب اشاره كرد و گفت: روز گذشته جلسه كمیسیون ماده 10 احزاب پس از یك وقفه شش ماهه با حضور آقای حسنیعلی امیری قائم مقام وزیر كشور تشكیل شد.

نماینده اردستان ادامه داد: البته من در این جلسه حضور نداشتم اما در این جلسه درخواست مجوز جبهه پایداری مورد بررسی قرار گرفته و با اعطای مجوز به این جبهه موافقت شده است.

این نماینده مجلس با تاكید بر اینكه از این به بعد جبهه پایداری دارای مجوز است، ادامه داد: البته از سایر محتوای این جلسات خبر ندارم.

این نماینده مجلس همچنین در مورد انتخاب معاون سیاسی وزیر كشور نیز گفت: ظاهرا شخص آقای امیری تمایل زیادی دارند كه معاون سیاسی وزیر كشور باشند و احتمال این انتخاب هم وجود دارد اما گویا اصلاح طلبان با انتخاب آقای امیری به عنوان معاون سیاسی وزیر كشور مخالف هستند و اجازه چنین كاری را هم احتمالا نخواهند داد.

کد N513689