تنها 13 درصد فرانسوی ها از اولاند راضی هستند

آمریکا اروپا

آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که تنها 13 درصد از مردم فرانسه از عملکرد رئیس جمهوری خود راضی اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی با اشاره به افزایش نارضایتی ها از عملکرد رئیس جمهوری فرانسه در ماه جاری میلادی به خاطر افزایش نرخ بیکاری و عملی نشدن وعده های انتخاباتی اش گزارش داد که تنها 13 درصد از مردم فرانسه از عملکرد فرانسوا اولاند رضایت دارند و 86 درصد ناراضی اند.

این نظرسنجی در روزهای 12 تا 20 سپتامبر انجام شد و در آن هزار و 970 فرد بالای 18 سال شرکت داشتند که نتایج آن در هفته نامه "دو دیمانش" منتشر شد.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که میزان محبوبیت اولاند در احزاب کارگری 9 درصد، در حزب "جبهه چپ" 20 درصد، در حزب "سبزها" 19 درصد و در میان حزب سوسیالیست خود 42 درصد بوده است.

میزان محبوبیت مانوئل والس نخست‌ وزیر فرانسه نیز به 35 درصد رسیده است، این درحالیست که میزان محبوبیت وی در اول آوریل هنگام تصدی پست نخست‌ وزیری 58 درصد بود.

دلیل کاهش محبوبیت اولاند عواملی همچون افزایش نرخ مالیات، بیکاری و سیاست های مهاجرتی دولت اعلام شده است. محبوبیت اولاند بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات سال 2012 رو به کاهش نهاد به طوری که اکنون تبدیل به نامحبوب ترین رئیس جمهور فرانسه ظرف 32 سال اخیر شده است.