سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن افزایش یافت

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از طرح قانون مالیات کشور سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن را افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌ها در دستور کار مجلس قرار داشت.

نمایندگان با تصویب بندی از این طرح سقف بدهی بدهکاران مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن را افزایش دادند.

بر این اساس، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از 20 درصد سرمایه ضبط شده در صورتی که دارای تا سقف 500 میلیون تومان بدهی مالیاتی باشند، ممنوع‌الخروج نمی‌شوند.

پیش از این، بر اساس قانون افرادی که تنها تا سقف 40 میلیون تومان بدهی مالیاتی داشتند، ممنوع‌الخروج نمی‌شدند و بالاتر از این مبلغ ممنوع‌الخروج بودند.

علاوه بر این، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ضبط شده در صورتی که دارای سقف تا 200 میلیون تومان بدهی باشند، ممنوع‌الخروج نمی‌شوند.

پیش از این، این اشخاص اگر تا سقف 40 میلیون تومان بدهی بودند، ممنوع‌الخروج نمی‌شدند.

بر اساس این بند، سایر اشخاص حقیقی نیز در صورتی که تا سقف 10 میلیون تومان بدهی داشته باشند، ممنوع الخروج نمی شوند.

پیش از این، اشخاص حقیقی تا سقف یک‌میلیون تومان بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج نمی‌شدند.