کابینه عبدالله الثنی در لیبی رای اعتماد گرفت

آفریقا و خاورمیانه

پارلمان لیبی به کابینه عبدالله الثنی رای اعتماد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، کابینه عبدالله الثنی در لیبی از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت. "فرج بوهاشم" سخنگوی پارلمان لیبی با اعلام این خبر افزود: از مجموع 112 نماینده پارلمان 110 نفر به دولت عبدالله الثنی رای اعتماد دادند.

در کابینه عبدالله الثنی وزارت دفاع هنوز متصدی ندارد. بسیاری از اعضای این کابینه از شخصیت های مستقل و تکنوکرات هستند.

عبدالله الثنی پیش از این دو بار در کسب رای اعتماد برای کابینه خود ناکام مانده بود اما پس از انجام اصلاحات در فهرست اعضای کابینه جدید توانست از پارلمان رای اعتماد بگیرد.