واکنش دمشق به حمله آمریکا:

نقض حاکمیت سوریه به معنای جنگ علیه این کشور است

آفریقا و خاورمیانه

ولید المعلم با بیان اینکه نقض حاکمیت سوریه به معنای جنگ علیه این کشور است اعلام کرد که جدیت آمریکا در امر مبارزه با تروریسم مستلزم جلوگیری از ارائه حمایتها از تروریسم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولید المعلم" وزیر خارجه و معاون نخست وزیر سوریه در گفتگو با شبکه روسیا الیوم با اشاره به ایجاد ائتلاف بین المللی علیه داعش به سرکردگی آمریکا، اعلام کرد: اگر آمریکا و دیگر همپیمانانش در زمینه مبارزه با داعش و دیگر گروههای تروریستی جدی هستند باید از طریق سازمان ملل و در چارچوب این سازمان عمل کنند و هیچ  کشوری از جمله ایران، سوریه و روسیه را از این امر مستثنی نکنند.

وی همچنین تاکید کرد که جدیت آمریکا در امر مبارزه با تروریسم، اقتضا می کند که واشنگتن هرچه سریعتر از حمایت تسلیحاتی و مالی از این پدیده و گسیل آن به سمت اراضی سوریه جلوگیری کند.

المعلم در ادامه افزود: تحقق این امر با انجام هماهنگیهای اطلاعاتی با سوریه امکان پذیر است.

وی خاطر نشان شد: سوریه از دهها سال پیش تاکنون خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی برای مبارزه با تروریسم شد چراکه خطرات این پدیده را از آغاز گوشزد کرده بود.

المعلم افزود: تروریسم به یاری حامیانش از مرزهای سوریه خارج خواهد شد و تا اروپا و آمریکا نیز پیشروی خواهد کرد.

وزیر خارجه سوریه خاطر نشان شد: باید میان تلاشهای بین المللی در چارچوب قطعنامه 2170 شورای امنیت در راستای مبارزه با تروریسم (داعش و النصره و همچنین دیگر گروههای وابسته به القاعده) و همچنین انگیزه های پنهان آمریکا و همپیمانانش  برای مقابله با داعش تفاوت قائل شد، خاصه آنکه همپیمانان آمریکا در این ائتلاف بین المللی کشورهایی هستند که بیش از سه سال از تروریستهای فعال در سوریه بویژه داعش که اعضای آنها از 83 کشور جهان به سوریه سرازیر شدند، حمایتهای بی شائبه تسلیحاتی و مالی کرده و علیه سوریه توطئه چینی کرده اند.

وی تاکید کرد که حملات هوایی آمریکا بدون هماهنگی با نیروهای فعال در زمینه نظامی و عملیات زمینی هیچ نتیجه ای در زمینه مبارزه با تروریسم نخواهد داشت.

وی با اشاره به حمایت آشکار آمریکا از مخالفان سوریه اظهار داشت: گویی آمریکا همه دنیا را به سخره می گیرد زمانی که می گوید با دولت سوریه هماهنگی و همکاری نخواهد داشت و با "گروه مخالفان میانه رو" همکاری خواهد کرد، چرا که این گروه همچون داعش و النصره اقدام به قتل عام شهرندان سوری و غیر نظامیان می کند و اظهارات آمریکا درخصوص میانه رو بودن این گروه اظهاراتی مضحک و خنده آور است.

وی بار دیگر تاکید کرد که نقض حاکمیت سوریه به معنای جنگ علیه این کشور است.