ایرادات، طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را به کمیسیون بازگرداند

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل ایراداتی که در طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس وجود داشت این طرح را برای بررسی دو شوری به کمیسیون آیین نامه بازگرداند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. این طرح به نوعی مراحل کارشناسی در بررسی طرح ها و لوایح را افزایش می دهد.

دو ماده از این طرح در صحن علنی بررسی شد که هر دو ماده با پیشنهادات زیاد نمایندگان مواجه گردید و به کمیسیون آیین نامه ارجاع شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ارجاع این دو ماده به کمیسیون برای بررسی بیشتر گفت: طرح اصلاح آیین نامه داخلی طرح خوبی است و به تخصصی شدن کار مجلس و سرعت بررسی طرح ها و لوایح کمک می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اما این طرح نیاز به اصلاحاتی دارد و به دلیل پیوستگی مواد آیین نامه به یکدیگر باید اصلاح یک ماده در مواد دیگر نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به پیشنهاد محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان مبنی بر دو شوری شدن بررسی این طرح گفت: هیات رئیسه با این پیشنهاد موافق است لذا برای بررسی این طرح به صورت دو شوری، طرح به کمیسیون آیین نامه باز می گردد تا ایرادات آن برطرف شود.