توسط معاون اول رئیس جمهور

زنگ ملی بازگشایی مدارس نواخته شد

دولت

معاون اول رئیس جمهور همزمان با اول مهر ماه آغاز سال تحصیلی جدید زنگ ملی مدارس را نواخت.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سال تحصیلی 93 زنگ ملی مدارس به صورت نمادین توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مدرسه حضرت زینت شهرک آپادانا نواخته شد.

بنا بر این گزارش فانی وزیر آموزش و پرورش و هاشمی استاندار تهران در این مراسم حضور دارند.