روزنامه اعتماد:اصولگرایان با لیست واحد بیایندتامعلوم شودآنها از صندوق بیرون می آیندیا اصلاح طلبان؟

روزنامه اعتماد نوشت:

اصلاح‌طلبان براي اصولگرايان دعا مي‌كنند كه حال و روزشان بهبود يابد، گفتمان‌شان، بازسازي و نوسازي شود، جامه عقلانيت و اعتدال بر تن كنند، اتحادشان مسجل شود، به رقابت برابر تن دهند كه رقابت با رقيب شناسنامه‌دار نه تنها براي اصلاح‌طلبي كه براي نظام سياسي و ملت مفيد‌تر است.

اصولگرايان بايد بدانند كه اصلاح‌طلبان بيشتر از آنان اگر نگران آينده ايران و بهبود وضعيت كشور نباشند، هرگز كمتر از آنان دلمشغولي و ذهن مشغولي براي بهبود زندگي مردم و افزايش موقعيت ايران اسلامي در عرصه بين‌الملل ندارند. مديران اصولگرايي بدانند كه اصلاح‌طلبان دعا مي‌كنند تا آنان نيز از «واگرايي» به «هم‌گرايي» برسند و با ارايه يك ليست پا به رقابت با اصلاح‌طلبان محدود شده بگذارند و ببينند كه نام چه گروهي از صندوق راي بيرون مي‌آيد و چه كسي برنده مي‌شود.

1717

کد N512867