در دیدار با وزیر امور ترکمنستان مطرح شد:

ظریف خواستار رسیدگى به وضعیت ایرانیان زندانی در عشق‌آباد شد

سیاست خارجی

وزراى خارجه جمهوری اسلامی ایران و تركمنستان صبح امروز در نیویورک دیدار و ضمن مرور ابعاد مختلف روابط فیمابین، آمادگى خود را براى ارتقا مناسبات بویژه در زمینه‌هاى انرژى، حمل و نقل ریلى و جاده‌اى اعلام کردند

وزراى خارجه جمهوری اسلامی ایران و تركمنستان با یکدیگر دیدار کردند. 

به گزارش ایلنا، وزراى خارجه جمهوری اسلامی ایران و تركمنستان صبح امروز در نیویورک دیدار و ضمن مرور ابعاد مختلف روابط فیمابین، آمادگى خود را براى ارتقا مناسبات بویژه در زمینه‌هاى انرژى، حمل و نقل ریلى و جاده‌اى اعلام کردند. 

ظریف در این دیدار همچنین با اشاره به زندانیان ایرانى در تركمنستان خواستار رسیدگى به وضعیت آنان و یافتن راه‌هاى مناسب جهت تسهیل آزادى آنان گردید.

وزیرخارجه تركمنستان نیز پیگیرى این مشكل را از مراجع ذیربط كشورش مورد تاكید قرار داد.

کد N512755