در واکنش به طرحی درباره قطع اتصالات سانتریفیوژهای ایران؛ 

افخم : تاكنون در مذاکرات طرح مورد تأیید همه طرفها مورد موافقت واقع نشده است

سیاست خارجی

سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان درباره برخي اخبار منتشره در خصوص ارائه طرحي از سوي يكي از كشورهاي عضو گروه ١+٥ در ارتباط با اتصالات سانتريفيوژها در تاسيسات هسته اي  كشورمان گفت: تاكنون طرحى كه مورد پذيرش همه طرفها باشد، مورد موافقت واقع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم،سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان درباره برخي اخبار منتشره در خصوص ارائه طرحي از سوي يكي از كشورهاي عضو گروه ١+٥ در ارتباط با اتصالات سانتريفيوژها در تاسيسات هسته اي  كشورمان اظهار داشت:درروند مذاكرات فنى و كارشناسى ،طرحها و ابتكارات مختلفى ازسوى هياتها ارائه و مورد نقد و بررسى قرارمى گيرد.

وى افزود: تاكنون طرحى كه مورد پذيرش همه طرفها باشد، مورد موافقت واقع نشده است.