وزرای خارجه ایران و انگلیس با یکدیگر ملاقات کردند

سیاست خارجی

همچنین موضوع بازگشایی سفارت دو كشور، اقدامات و مراحل اجرایی و روند پیشرفت كارها در این خصوص طی این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و تداوم گفت‌وگوها و پیگیری امور مورد تاكید دو وزیر واقع شد.

وزیران خارجه ایران و انگلیس امروز طی ملاقات در نیویورك در زمینه آخرین وضعیت مذاكرات هسته‌ای تبادل نظر كردند.

به گزارش ایلنا، همچنین موضوع بازگشایی سفارت دو كشور، اقدامات و مراحل اجرایی و روند پیشرفت كارها در این خصوص طی این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و تداوم گفت‌وگوها و پیگیری امور مورد تاكید دو وزیر واقع شد.

کد N512749