ایران و چین به دنبال توازن قوا هستند

ایران در جهان

خبرگزاری رویترز سفر ناو گروه چینی به ایران را نشانه تلاش ایران و چین برای برقراری توازن قوا در برابر آمریکا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی حضور ناوهای چینی در بندرعباس را تلاشی برای موازنه‌سازی در برابر آمریکا خواند.

خبرگزاری رویترز با اشاره به لنگر انداختن ناوهای چینی در بندرعباس نوشت: نیروی دریایی چین برای انجام سفری پنج روزه وارد بندر عباس شد که در تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: حضور ناوهای چینی در بندرعباس،‌ نشان‌دهنده تلاش‌های ایران و چین برای برقراری توازن قوا در برابر قدرت آمریکا در خاورمیانه و خطوط دریایی متصل‌کننده میادین نفتی خلیج فارس به مراکز بزرگ مصرف‌کننده انرژی در آسیا است.