مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران با نمایندگان روسیه و چین در 1+5

سیاست خارجی

گفت‌وگوهای تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان با گروه 1+5 از 8 صبح روز دوشنبه به وقت نیویورک با هیات روسی و سپس با هیات چینی در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار می‌شود.

مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در سطح معاونان میان هیات مذاکره کننده ایران و روسیه و چین در ششمین روز دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا، گفت‌وگوهای تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان با گروه 1+5 از 8 صبح روز دوشنبه به وقت نیویورک با هیات روسی و سپس با هیات چینی در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار می‌شود.

این گفت‌وگوها به طور دو جانبه انجام می‌شود.

هم‌چنین نشست‌های کارشناسی میان دو طرف نیز روز دوشنبه ادامه پیدا می‌کند.

کد N512645