موسس جوخه ترور دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی مرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

افسر پیشین دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی و موسس جوخه ترور موساد در سن 87 سالگی مرد. مایکل(مایک) هراری قبل از شکل گیری اسرائیل در سال 1948 عضو فعال شبکه های شبه نظامی صهیونیست بود و پس از موجودیت اسرائیل به عضویت ارتش در آمد اما پس از مدتی به موساد پیوست و به سرعت به یکی از مدیران عالی موساد تبدیل شد. وی مسئول جذب مزدوران خارجی در موساد و رئیس واحدی بود که عملیات موساد را فرماندهی می کرد، سپس واحد کیدون را در موساد تاسیس کرد که واحدی برای ترور عوامل حمله به اسرائیل در خارج از اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قدس، مایکل هراری فرماندهی عملیاتی را برای از میان برداشتن مسئولان کشتار 11 ورزشکار اسرائیلی در المپیک 1972 مونیخ بر عهده داشت. هراری در سال 1973 و زمانی که عوامل تحت امر او به اشتباه یک مغربی تبار را به جای علی حسن سلامه مرد دوم سازمان آزادیبخش فلسطین در نروژ ترور کردند از موساد استعفا کرد اما علی حسن سلامه پی از مدتی به دستور خود او و با انفجار خودرو در لبنان ترور شد.

4949

کد N512456