در مراسم رژه امروز صورت گرفت؛

رونمایی از سامانه دور برد سوخت مایع قدر اف تا شناور پرنده

نیروهای مسلح

در مراسم رژه 31 شهریورماه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بخشی از سامانه‌ها و تجهیزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس در مراسم رژه 31 شهریورماه بخشی از سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه های دریایی، زمینی و هوافضا به نمایش درآمد.

در این مراسم یگان‌های محمول سپاه با نمایش بخشی از سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی اقتدار و توان بازداندگی خیره کننده ایران اسلامی را در معرض دید همگان قرار دادند.

تانک رخش به همراه زره واکنشی، تانک مدرنیزه شبدیز، نفربر رزمی ذوالجناح، نفربر پدافندی براق، نفربر براق خمپاره انداز، تانک رخش پل گذار، توپ خودکششی 150 میلی متری، تانک ریکاوری شبدیز، موشک زلزال، راکت انداز فجر5، راکت انداز فجر 3، چهل لول حدید ماند از سامانه ها و تجهیزات نیروی زمینی سپاه بودند که از مقابل جایگاه عبور کردند.

همچنین بخشی از سامانه ها و تجهیزات نیروی هوافضای سپاه از جمله سامانه های موشکی پدافند هوایی سوم خرداد،سامانه موشکی پدافند هوایی طبس 1، سامانه موشکی پدافند هوایی رعد 1، سامانه راداری کاوش، سامانه موشکی پدافند هوایی تور ام 1، سکوی پرتاب دو فروندی ذوالفقار، سامانه موشکی زلزال، سامانه دور برد سوخت مایع قدر اف، سوخت مایع قدر اچ، سکوی پرتاب و سامانه دور برد سوخت جامد سجیل در مراسم رژه نیروهای مسلح به نمایش در آمد.

شناور موشک انداز ذوالفقار، شناور راکت انداز طارق، شناور راداری سراج، سکوی پرتاب موشک انداز قارعه، انواع مین های دریایی، موشک ساحل به دریای نور، موشک ساحل به دریای نصر و موشک ساحل به دریای ظفر، شناور پرنده اثر سطحی،شناور عاشورا جمله سامانه ها و تجهیزات نیروی دریایی سپاه بود که در مراسم رژه 31 شهریورماه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد.

مراسم رژه 31 شهریورماه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رژه یگان های محمول به پایان رسید.