با انتشار بیانیه ای/

آمانو از پیشرفت‎های مهم در اجرای پادمان‎ها در ایران خبر داد