بلندپايه ترين مقام طالبان غرب افغانستان کشته شد

آسیا اقیانوسیه

سخنگوی ارتش فراه از هلاکت بلندپايه ترين مقام طالبان غرب افغانستان در جریان حمله آمریکا به ولايت هرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حنيف رضايی سخنگوی ارتش فراه در گفتگو با خبرگزاری جمهور اعلام کرد که ملاعبدالرحمان نيكه بلندپايه ترين مقام طالبان غرب افغانستان و والی خودخوانده این گروه در ولایت هرات به همراه سه فرد دیگر کشته شدند.

وی افزود ملاعبدالرحمان نيكه که مسئولیت جذب نيرو و ارسال تجهيزات و پول را به طالبان در غرب افغانستان برعهده داشت و از سران شورای کویته پاکستان بود، در جریان حمله جنگنده های هوايی آمریکا به ولايت هرات کشته شد.