در دیدار با معاون دبیركل سازمان ملل مطرح شد:

تاكید ظریف بر لزوم تسریع در تامین نیازهای اساسی مردم غزه

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه كشورمان در این ملاقات اقدامات جمهوری اسلامی ایران طی جنگ اخیر غزه را تشریح كرد و به ویژه فعال شدن كمیته فلسطین جنبش عدم تعهد و هماهنگی و همكاری هرچه بیشتر اعضا برای موضوع بازسازی را نیز از آن جمله برشمرد.

معاون دبیركل در امور امداد و كار سازمان ملل دیروز در محل اقامت وزیر امور خارجه كشورمان با محمدجواد ظریف دیدار كرد.

به گزارش ایلنا، پیر كرینبویل در این ملاقات فعالیت‌های آژانس كار و امداد را تشریح و ضمن اعلام اینكه با توجه به جنگ اخیر غزه شرایط فعالیت این آژانس برای كمك به فلسطینیان غزه بیش از گذشته متمركز شده است، افزود: آمار آواگان و میزان بیكاری و وضعیت نابسامان دانش‌آموزان فاقد مدرسه شرایط را بسیار سخت‌تر از گذشته كرده است.

وزیر امور خارجه كشورمان در این ملاقات اقدامات جمهوری اسلامی ایران طی جنگ اخیر غزه را تشریح كرد و به ویژه فعال شدن كمیته فلسطین جنبش عدم تعهد و هماهنگی و همكاری هرچه بیشتر اعضا برای موضوع بازسازی را نیز از آن جمله برشمرد.

ظریف در این دیدار لزوم تسریع در تامین نیازهای اساسی مردم غزه و تسهیل شرایط و راه‌های امدادرسانی را مورد تاكید قرار داد و با اشاره به طولانی بودن امور اجرایی روند كمك‌رسانی كشورها به فلسطینیان ساكن غزه، سرعت عمل و سهولت در ارسال كمك‌ها را یك قدم اساسی در كمك به بهبود شرایط غزه دانست.

وی در این دیدار با اعلام مواضع صریح سیاسی ایران در خصوص مساله فلسطین خاطر نشان ساخت جمهوری اسلامی ایران تقویت وحدت گروه‌های مختلف فلسطینی را برای حل مشكلات بسیار مهم و موثر می‌داند و معتقدیم همبستگی و وحدت هرچه بیشتر میان فلسطینیان مانع از تحمیل شرایط و زیاده‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی خواهد شد.

ظریف در این دیدار تداوم همكاری و تماس ایران با آژانس امداد و كار ملل متحد را برای كمك به مردم غزه مورد تاكید قرار داد.

معاون دبیركل ارسال كمك‌های بیشتر از سوی كشورها و نهادهای داوطلب امدادرسانی را برای كمك به بهبود شرایط مهم دانست و تسهیل شرایط سیاسی و ارائه دسترسی‌ها برای تسریع در كمك‌رسانی را بسیار موثر دانست.

کد N512079