سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی سپاه در رژه سراسری ۳۱ شهریورماه به نمایش درآمد

سیاست داخلی

تانک رخش به همراه زره واکنشی، تانک مدرنیزه شبدیز، نفربر رزمی ذوالجناح، نفربر پدافندی براق، نفربر براق خمپاره انداز،سامانه‌های موشکی پدافند هوایی سوم خرداد، سامانه موشکی پدافند هوایی طبس ۱، سامانه موشکی پدافند هوایی رعد ۱، سامانه راداری کاوش،سامانه‌های موشکی پدافند هوایی سوم خرداد، سامانه موشکی پدافند هوایی طبس ۱، سامانه موشکی پدافند هوایی رعد ۱، سامانه راداری کاوش و...در مراسم رژه ۳۱ شهریورماه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد.

همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس در مراسم رژه ۳۱ شهریورماه بخشی از سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه‌های دریایی، زمینی و هوافضا به نمایش درآمد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم یگان‌های محمول سپاه با نمایش بخشی از سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی اقتدار و توان بازداندگی خیره کننده ایران اسلامی را در معرض دید همگان قرار دادند.سامانه‌ها و تجهیزات نیروی زمینی سپاه شامل: تانک رخش به همراه زره واکنشی، تانک مدرنیزه شبدیز، نفربر رزمی ذوالجناح، نفربر پدافندی براق، نفربر براق خمپاره انداز، تانک رخش پل گذار، توپ خودکششی ۱۵۰ میلی متری، تانک ریکاوری شبدیز، موشک زلزال، راکت انداز فجر۵، راکت انداز فجر ۳، چهل لول حدید ماند از مقابل جایگاه عبور کردند.

همچنین بخشی از سامانه‌ها و تجهیزات نیروی هوافضای سپاه شامل: سامانه‌های موشکی پدافند هوایی سوم خرداد، سامانه موشکی پدافند هوایی طبس ۱، سامانه موشکی پدافند هوایی رعد ۱، سامانه راداری کاوش، سامانه موشکی پدافند هوایی تور‌ام ۱، سکوی پرتاب دو فروندی ذوالفقار، سامانه موشکی زلزال، سامانه دور برد سوخت مایع قدر اف، سوخت مایع قدر اچ، سکوی پرتاب و سامانه دور برد سوخت جامد سجیل در مراسم رژه نیروهای مسلح به نمایش در آمد.

سامانه‌های موشکی پدافند هوایی سوم خرداد، سامانه موشکی پدافند هوایی طبس ۱، سامانه موشکی پدافند هوایی رعد ۱، سامانه راداری کاوش ساحل به دریای نصر و موشک ساحل به دریای ظفر، شناور پرنده اثر سطحی، شناور عاشورا جمله سامانه‌ها و تجهیزات نیروی دریایی سپاه بود که در مراسم رژه ۳۱ شهریورماه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد.

کد N512024