وزرای خارجه ایران و قبرس‎ دیدار كردند

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه كشورمان سیاست‌هاى كوته‌بینانه برخى از كشورها را عامل اصلى تقویت پدیده شوم تروریزم و تهدیدات فراروى ملت‌ها دانست و افزود: تبعات مخرب این سیاست‌ها گریبان این كشورها را گرفته و چنانچه تغییرى جدى در سیاست‌هاى گذشته آنان روى ندهد، دامنه این خطرات توسعه بیشترى خواهد یافت.

وزیر خارجه قبرس ظهر روز یکشنبه در نیویورك با وزیر امور خارجه كشورمان دیدار و گفت‌وگو كرد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در این دیدار با اشاره به اهمیت منطقه‌اى كه دو كشور در آن قرار دارند، تهدیدات و منافع مشترك طرفین را بر شمرده و برضرورت افزایش رایزنی‌هاى فیمابین تاكید كرد.

وی سیاست‌هاى كوته‌بینانه برخى از كشورها را عامل اصلى تقویت پدیده شوم تروریزم و تهدیدات فراروى ملت‌ها دانست و افزود: تبعات مخرب این سیاست‌ها گریبان این كشورها را گرفته و چنانچه تغییرى جدى در سیاست‌هاى گذشته آنان روى ندهد، دامنه این خطرات توسعه بیشترى خواهد یافت.

وزیر خارجه قبرس نیز در این دیدار با دقیق خواندن دیدگاه جمهورى اسلامى ایران درخصوص خطر تروریزم و ضرورت برخورد اساسى با آن، اظهار داشت: وضعیت فعلى منطقه بشدت نگران‌كننده است و كشورهاى خاصى كه با توسل به ابزارهاى مختلف و دخالت در امور داخلى دیگران سعى در تغییر دولت قانونى آن كشورها را داشتند، ازگروه‌هایى حمایت كردند كه نتیجه آن ترویج تروریزم و ناامنى در منطقه بود.

اینیس كاسیلیده با اشاره به روند مذاكرات هسته‌اى كشورمان با ١+٥ ابراز امیدوارى كرد گفت‌وگوهاى جارى به راه حل مطلوبى كه در برگیرنده حقوق اساسى جمهوری اسلامی ایران باشد، منتهى گردد.

کد N511952

خواندنی از سراسر وب