ظریف: کوته بینی برخی کشورهای منطقه باعث گسترش تروریسم شد

نسیم آنلاین نوشت:

ظریف گفت: سیاست‌های کوته‌بینانه برخی از کشورها موجب تقویت پدیده شوم تروریسم است. وزیر خارجه قبرس نیز در دیدار با وزیر امور خارجه ایران گفت: ترویج تروریسم در منطقه، ناشی از حمایت و دخالت برخی کشورها در امور داخلی دیگران برای تغییر دولت قانونی کشورهاست

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ظهر روز گذشته در دیدار با همتای قبرسی خود، "اینیس کاسیلیده" در نیویورک، با اشاره به اهمیت منطقه‌اى که دو کشور در آن قرار دارند، تهدیدات و منافع مشترک طرفین را بر شمرد و بر ضرورت افزایش رایزنی‌هاى فیمابین تاکید کرد.
وزیر امور خارجه سیاست‌هاى کوته‌بینانه برخى از کشورها را عامل اصلى تقویت پدیده شوم تروریزم و تهدیدات فراروى ملت‌ها دانست و گفت: تبعات مخرب این سیاست‌ها گریبان این کشورها را گرفته و چنان‌چه تغییرى جدى در سیاست‌هاى گذشته آنان روى ندهد، دامنه این خطرات توسعه بیشترى خواهدیافت.
وزیرخارجه قبرس نیز در این دیدار با دقیق خواندن دیدگاه جمهورى اسلامى ایران درخصوص خطر تروریزم و ضرورت برخورد اساسى با آن، گفت: وضعیت فعلى منطقه به شدت نگران کننده است و کشورهاى خاصى که با توسل به ابزارهاى مختلف و دخالت در أمور داخلى دیگران سعى در تغییر دولت قانونى این کشورها را داشتند، ازگروه‌هایى حمایت کردند که نتیجه آن، ترویج تروریزم و ناامنى در منطقه بود.
اینیس کاسیلیده با اشاره به روند مذاکرات هسته‌اى کشورمان با ١+٥ ابراز امیدوارى کرد گفت‌وگوهاى جارى به راه حل مطلوبى که در بر گیرنده حقوق اساسى جمهوری اسلامی ایران باشد، منتهى گردد.

 

45231

کد N511750