ابراهیم الجعفری:

تروریسم میان اربیل و بغداد و اهل تسنن و شیعه فاصله ایجاد نکرد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه عراق در سخنانی اعلام کرد که تروریسم میان اربیل و بغداد و اهل تسنن و شیعه فاصله ایجاد نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق در نیویورک اظهار داشت: برخی فراکسیون هایی که حامی گروه داعش بودند با گذشت زمان حقیقتشان فاش شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملل متحد به روند آگاه سازی درباره خطر داعش و واقعیت آنچه در استان های مصیبت زده عراق می گذرد کمک می کند.

ابراهیم الجعفری خاطرنشان کرد: جلسه شورای امنیت به این سمت و سو گرایش پیدا کرد که نسبت به خطر داعش هشدار داد و اعلام کرد این خطر تنها عراق را تهدید نمی کند بلکه خطری برای  کل جهان است.

وی تصریح کرد: شرایط استثنایی باعث شد برخی طرف ها میزبان داعش باشند اما پس از گذشت زمان برخی از این طرف ها به واقعیت این گروه پی بردند و با وجود شرایط دشواری که داشتند به مقاومت در برابر این گروه پرداختند.

وزیر امور خارجه عراق در بخش دیگر سخنان خود بر مخالفت بغداد با مشارکت نیروهای زمینی خارجی در عملیات نظامی داعش در عراق تاکید کرد. وی در عین حال بر اهمیت فراهم کردن پوشش هوایی در عملیات نظامی علیه داعش تاکید کرد.

وی افزود: نیروهای مسلح، گارد ملی و نیروهای پیشمرگه و بسیج مردمی آماده جانفشانی و فداکاری در مقابله با داعش هستند. تروریسم میان بغداد و اربیل و میان شهروندان کرد و عرب و نیز میان اهل تسنن و شیعه و مسلمان و غیر مسلمان جدایی ایجاد نکرد.