ظریف در دیدار با وزیر خارجه قبرس: 

 سياست هاى كوته بينانه برخى از كشورها عامل اصلى تقويت پديده شوم تروريسم است

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه سياستهاى كوته بينانه برخى از كشورها را عامل اصلى تقويت پديده شوم تروريسم و تهديدات فراروى ملتها دانست و افزود: تبعات مخرب اين سياستها گريبان اين كشورها را گرفته و چنانچه تغييرى جدى در سياستهاى گذشته انان روى ندهد،دامنه اين خطرات توسعه بيشترى خواهديافت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  اينيس كاسيليده، وزير خارجه قبرس ظهر روز یکشنبه در نيويورك با محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان ديدار و گفتگو كرد. ظريف در اين ديدار با اشاره به اهميت منطقه اى كه دو كشور در آن قرار دارند،تهديدات و منافع مشترك طرفين را بر شمرده و برضرورت افزايش رايزنيهاى فيمابين تاكيد كرد.

 ظريف سياستهاى كوته بينانه برخى از كشورها را عامل اصلى تقويت پديده شوم تروريسم و تهديدات فراروى ملتها دانست و افزود: تبعات مخرب اين سياستها گريبان اين كشورها را گرفته و چنانچه تغييرى جدى در سياستهاى گذشته انان روى ندهد،دامنه اين خطرات توسعه بيشترى خواهديافت.

وزيرخارجه قبرس نيز در اين ديدار با دقيق خواندن ديدگاه جمهورى اسلامى ايران درخصوص خطر تروريسم و ضرورت برخورد اساسى با ان،اظهار داشت: وضعيت فعلى منطقه بشدت نگران كننده است و كشورهاى خاصى كه با توسل به ابزارهاى مختلف و دخالت در امور داخلى ديگران سعى در تغيير دولت قانونى ان كشورها را داشتند، ازگروههايى حمايت كردند كه نتيجه ان ترويج تروريسم و ناامنى در منطقه بود.

 اينيس كاسيليده با اشاره به روند مذاكرات هسته اى كشورمان با ١+٥ ابراز اميدوارى کرد: گفتگوهاى جارى به راه حل مطلوبى كه در بر گيرنده حقوق اساسى جمهوری اسلامی ايران باشد، منتهى شود.