• ۳۴بازدید
رئیس‌جمهور در رژه بزرگ نیروهای مسلح:

هرگز در برابر فشار غرب و ابرقدرت‌ها سر فرود نیاورده‌ایم و نخواهیم آورد

وبگردی