از سوی رئیس جمهوری صورت گرفت:

ارسال لایحه تمدید قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس

دولت

رئیس جمهور لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

رئیس جمهور لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است:

لایحه «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه 93.5.26 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

در مقدمه این لایحه آمده است:

«نظر به این که مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد –مصوب 1390- در شرف پایان است و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می گردد:

لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده واحده- مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد –مصوب 1390- از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت سه سال تمدید می گردد.

کد N511089