در پی گفتگوهای اخیر؛

هیئت رهبران انصارالله برای امضای توافق نهایی حل بحران یمن روانه صنعاء شدند

آفریقا و خاورمیانه

شبکه المنار در خبر فوری گزارش داد: هیئت رهبران انصارالله برای امضای توافق نهایی حل بحران یمن روانه پایتخت این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در خبری فوری اعلام کرد: هیئت متشکل از رهبران جنبش انصارالله برای امضای توافق نهایی حل بحران یمن روانه صنعاء شده است.

بنابراین گزارش، در جریان امضای این توافق علاوه بر رهبران انصارالله، نمایندگان دولت یمن و  نمایندگان دیگر جریانهای سیاسی نیز حضور دارند.

این توافقنامه با نظارت "جمال بن عمر" فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن امضا خواهد شد.