تداوم اختلافات شاهزادگان و مسئولان دینی سعودی

آفریقا و خاورمیانه

خالد بن طلال از شاهزادگان سعودی به شدت رئیس هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، خالد بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود به شدت به عبداللطیف بن عبدالعزیز آل الشیخ رئیس هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان حمله کرد.

وی در صفحه تویتر خود خطاب به رئیس هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان نوشت: کسی که سفارش تو را برای انتخاب این سمت کرده است و این اختیارات را به تو داده است خیانت در امانت کرده است.

وی افزود: ویرانگر کننده هیئت امر به معروف و نهی از منکر از اختیاراتی دم می زند که برخی از وزیران هم ندارند در حالی که قبلا اختیاری نداشت. همانطور که منصب قبلی را از دست دادی به زودی از هیئت امر به معروف و نهی از منکر کنار گذاشته می شوی.