در بیانیه وزارت امور خارجه تأکید شد؛

استقبال ایران از وحدت احمد زی و عبدالله در افغانستان 

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران از حصول توافق سیاسی بعمل آمده بین  اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله نامزدهای محترم ریاست جمهوری افغانستان برای تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای از وحدت احمد زی و عبدالله در افغانستان استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است:

جمهوری اسلامی ایران از حصول توافق سیاسی بعمل آمده بین اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله نامزدهای محترم ریاست جمهوری افغانستان برای تشکیل دولت وحدت ملی استقبال می کند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه و حامی دائمی افغانستان؛ همواره از صلح، ثبات و امنیت در سایه تشکیل دولت فراگیر و قوی با مشارکت همه اقوام و گروههای این کشور حمایت بعمل آورده است. بر این اساس، توافق اخیر را نشانه بلوغ سیاسی بالای نخبگان و مردم افغانستان ارزیابی نموده و آن را نشانه ظرفیت و توانمندی فراوان جامعه افغانستان برای برون رفت از مشکلات داخلی می داند. تجربه سالیان گذشته به مردم افغانستان آموخته است که حفظ وحدت و همدلی میان اقوام مختلف؛ رمز موفقیت آنها در اداره کشور است.

امید می رود توافق حاصله؛ با درایت و هوشیاری دولت جدید افغانستان از پایداری لازم برخوردار شده و نتایج مثبت آن؛ زمینه ساز تحکیم امنیت؛ آرامش و رشد و شکوفایی همه جانبه افغانستان را فراهم سازد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر سیاست اصولی خود مبنی بر حمایت از یکپارچگی و توسعه در افغانستان، آمادگی خود را برای همکاری با دولت جدید افغانستان و گسترش مناسبات بین دو کشور در ابعاد مختلف اعلام می دارد.