معاون اجرایی رییس جمهور در پاسخ به ایلنا:

دولت هیچگونه تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نکرده است/اخبار منتشر شده صحت ندارد

دولت

دولت تا کنون هیچگونه تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نکرده است و اخبار منتشره در این خصوص صحت ندارد.

معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: دولت تا کنون هیچگونه تصمیمی درباره افزایش قیمت نان اتخاذ نکرده است و اخبار منتشره صحت ندارد.

محمد شریعتمداری، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا در خصوص افزایش قیمت نان در آینده‌ای نزدیك، گفت: دولت تاکنون هیچگونه تصمیمی درباره اصلاح قیمت نان اتخاذ نکرده است و اظهاراتی که از قول اینجانب یا دیگران انعکاس دهنده چنین خبری هستند، ناصحیح منتشر شده‌اند.

کد N510743