در پی عارضه قلبی؛

درگذشت نماینده رهبر انقلاب در کویت

سایر حوزه ها

حاج حسن حبیب سلمان نماینده و وکیل شرعی رهبر انقلاب در کویت در گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر از کویت، حاج حسن حبیب سلمان نماینده و وکیل شرعی رهبر انقلاب در کویت شنبه شب در پی عمل ناموفق قلب در یکی از بیمارستان های این کشور در گذشت.

وی در طول بیش از 40 سال به انجام امور خیر خصوصا سرپرستی ایتام اشتغال داشت. دایره فعالیت های او به کشور کویت محدود نبود و در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله ایران، لبنان و عراق اقدام به تاسیس

یتیم خانه، مدرسه، مسجد و حوزه علمیه نمود.

حاج حسن حبیب ضمن سفر به کشورهای مختلف در جهت ترویج و تبلیغ اسلام و تشیع اقدامات بسیاری انجام داد.