امضای موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی در کابل؛

اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان شد

کد N510642