در تذکرات کتبی نمایندگان مطرح شد:

تسریع در تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی/ جلوگیری از افزایش غیرقانونی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی

مجلس

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین دولتی در پایان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولین کشور از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی، نیازآذری، نظری مهر، حسینی، بشیری، جلالی، منصوری، ایرانپور، سلیمی، قاضی پور، کامران، فولادگر، اخوان بی طرف، موسوی لارگانی و زمانیان به وزیر تعاون و رفاه اجتماعی درباره تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد تذکر دادند.

عباس غایب رحمت به وزیر تعاون درباره تسریع و تعیین تکلیف کارخانه کفش قزال درود و به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره تسریع در اجرای طرح احداث کشت و صنعت درود توسط صنعت اشتغالزایی وزارت دفاع تذکر داد.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک به رئیس جمهور درباره جلوگیری از اقدام غیرقانونی افزایش شهریه ثابت دانشگاه آزاد اسلامی و به وزیر تعاون و رفاه اجتماعی درباره تسریع در ارائه لایحه جامع خدمات رسانی به معلولین تذکر داد.

نادر قاضی پور، علیرضا محجوب، عزیز اکبریان و حسین سبحانی نیا به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تسریع در ارائه بیمه خبرنگاران جراید و نیز علیرضا محجوب و نادر قاضی پور و عزیز اکبریان به وزیر ورزش و امور جوانان درباره جلوگیری از تضییع حقوق علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس تذکر دادند.

ضرغام صادقی و جعفر قادری نمایندگان شیراز به وزیر کشور درباره لزوم حفظ حرمت افراد در انجام تغییرات مدیریتی و موسی الرضا ثروتی و هادی قوامی به وزیر جهاد کشاورزی درباره تسریع در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان تذکر دادند.

سیدناصر موسوی لارگانی و حسین سبحانی نیا به وزیر جهاد کشاورزی درباره تسریع در استخدام ناظران کشاورزی و سید ناصر موسوی لارگانی به رئیس جمهور درباره تسریع در وضعیت معلمان پذیرفته شده در آزمون آموزش و پرورش و نیز به وزیر بهداشت درباره لزوم برخورد با متخلفان استفاده از روغن پالم تذکر دادند.

همچنین سیدناصر موسوی لارگانی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لزوم پرهیز از حمایت از برخی نویسندگان و هنرمندان ضدانقلاب و نیز مجتبی رحماندوست به رئیس جمهور درباره لزوم ارائه برنامه مشخص برای رسیدگی به مشکلات رزمندگان تذکر دادند.

احمدی لاشکی نماینده مردم مازندران به وزیر راه و شهرسازی درباره عدم مصاحبه غیرکارشناسی پیرامون آزادراه تهران شمال توسط برخی معاونان غیرکارشناس وزیر تذکر داد.

همچنین جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور درباره تسریع در تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی تذکر دادند.