ناظران مجلس در شورای عالی آب و شورای عالی علوم انتخاب شدند

مجلس

ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای عالی آب و شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی آب و شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان، محمد اسماعیل نیا نماینده کاشمر را با 117 رای به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی آب انتخاب کردند. علاوه بر این قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم چالوس با 91 رای و رضا صابری نماینده مردم آزادشهر با 87 رای به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات انتخاب شدند.