امروز انجام شد؛

انفجار خودرو در مقابل وزارت امور خارجه مصر

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های مصری از انفجار یک خودرو در مقابل وزارت امور خارجه مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیوم السابع در خبری فوری اعلام کرد که یک دستگاه خودرو در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه مصر در کورنیش النیل منفجر شد.

بر اثر این انفجار شماری کشته و زخمی شده اند. جزئیات بیشتری از این انفجار در دست نیست.