هلاکت فرمانده ارشد تحریک طالبان در جریان درگیری در وزیرستان پاکستان

آسیا اقیانوسیه

فرمانده ارشد گروه تحریک طالبان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در وزیرستان شمالی کشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پاکستان تودی از کشته شدن یک فرمانده ارشد گروه تحریک طالبان در جریان درگیری میان شبه نظامیان و نیروهای امنیتی در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان خبر داد.

شاهد الله شاهد سخنگوی گروه تحریک طالبان نیز در بیانیه ای کشته شدن حسن رحمت الله فرمانده ارشد گروه تحریک طالبان را در جریان درگیریهای اخیر با نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی تایید کرد.

در این بیانیه آمده است که رحمت الله حسن در پی آزادی از زندان افغانستان به شبه نظامیان در پاکستان پیوسته و در جریان درگیری نیروهای پاکستانی با شبه نظامیان گروه محسود کشته شده است.