علت انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان چیست؟

میرحسین موسوی, انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان

‫میرحسین موسوی غروب دیروز از منزل به بیمارستان انتقال داده شد.

میرحسین موسوی که به توصیه پزشک معالج از حدود دو ماه پیش نیاز به عمل چشم داشت، غروب روز شنبه ۲۹ شهریور برای عمل به یک مرکز تخصصی انتقال یافت.
عمل جراحی انجام شده و حال مهندس موسوی خوب و نتیجه عمل نیز موفقیت آمیز بوده است. چندی قبل پزشکان معتمد دولت که مورد اعتماد خانواده نیز هستند، پس از معاینه چشم میرحسین و رهنورد بر لزوم عمل جراحی چشم برای ایشان تاکید کردند.
کد N510063