گسترش همکاری راهبردی چین و روسیه

آمریکا اروپا

نخست وزیر روسیه از قصد کشورش برای توسعه همکاری های استراتژیک با چین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف اعلام کرد روسیه همکاری استراتژیک خود با چین را تقویت کند.

نخست وزیر روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه با تاکید بر این نکته افزود: روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور عالی است

وی اهمچنین گفت: همکاری ها بر پایه اصل برابری، دوستی و حفظ منافع دو طرف خواهد بود.