مبارزه با داعش بدون ایران سخت است

ایران در جهان

29/06/1393 17:46

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بدون ایران مبارزه با داعش و دستیابی به راه حل این بحران سخت است.

یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده است در خصوص عدم نقش آفرینی ایران در مبارزه با داعش گفته است: بدون حضور ایران در بلندمدت، یافتن راهکاری برای مقابله با داعش دشوار است.

وی در خصوص دعوت نشدن ایران به کنفرانس پاریس گفت: مهم‌ترین مخالف ایران آمریکایی‌ها هستند، اما با اینحال برخی اعضای عرب منطقه هستندکه با نشستن با ایران بر پشت یک میز راحت نیستند.