توصیه انتخاباتی استاندارتهران:فرمانداران در جلساتی که شائبه سیاسی دارد شرکت نکنند

ایسنا نوشت:

استاندار تهران با بیان اینکه سالم برگزار کردن انتخابات مهمتر از انتخاب افراد است، گفت: فرمانداران امانتداران رای مردم هستند و حق ندارند وارد فضای جناحی شوند.

حسین هاشمی در همایش فرمانداران شهرستان‌های استان تهران گفت: فرمانداران حق ندارند در هیچ جلسه‌ای که شائبه انتخاباتی دارد شرکت کنند اما وظیفه دارند فضای انتخاباتی را رصد کرده و ارائه تحلیل دقیق داشته باشند.

وی بیان کرد: فرمانداران موظفند واقعیت‌های فضای انتخاباتی را منعکس کرده و باید امانت‌دار باشند.

هاشمی با بیان اینکه فرمانداران حق ندارند به حمایت از جناح یا کمرنگ کردن جناح دیگری وارد فضای انتخاباتی شوند، تاکید کرد: نباید از جاده تعادل خارج شد تنها باید به سالم برگزارشدن انتخابات فکر کرد.

استاندار تهران با محترم شمردن رای مردم اظهار کرد: نزدیک شدن به انتخابات می‌طلبد که فرمانداران دقت خود را بیش از پیش کنند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که بحث زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز در دولت تدبیر و امید از اهمیت بالایی برخوردار است بیان داشت: گرچه کار نسبتا خوبی در استان تهران در زمین جلوگیری از زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز شده اما کافی نیست و باید اقدامات افزایش یابد.

هاشمی خواستار دقت بیشتر فرمانداران در بحث مبارزه با زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز شد و تاکید کرد: نباید به هیچ عنوان در این زمینه کوتاهی شود و باید از طرق مختلف جلوی آن گرفته شود.

استاندار تهران در پایان با تاکید بر اینکه زمین‌خواری و ساخت و ساز غیر مجاز در دولت تدبیر و امید کاهش یافته است، عنوان کرد: پیشگیری از زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز اولویت فرمانداران باشد.

 

17503

کد N509318