همسر شهید علیمحمدی:

مردم ایران خواستار صلح و آرامش برای همه جهانیان هستند

سیاست خارجی

منصوره کرمی همسر شهید علیمحمدی در حاشیه بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: مردم ایران همواره به دنبال صلح و آرامش برای خود و همه جهانیان بوده و هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصوره کرمی همسر شهید علیمحمدی از شهدای هسته ای  در حاشیه بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در  کارگاه آموزشی " تروریسم و حقوق بشر" سخنرانی کرد.

منصوره کرمی طی سخنانی در این کارگاه اموزشی اظهار داشت: مردم ایران همواره به دنبال صلح و آرامش برای خود و همه جهانیان بوده و هستند.

وی افزود: ما بزرگترین قربانی ترور هستیم و اساسا ترور و تروریسم و تروریست ها اعم از داعش، مجاهدین خلق و بوکو حرام را محکوم می کنیم.

همسر شهید علیمحمدی از همه مردم جهان خواست تا با همکاری یکدیگر برای ریشه کن کردن تروریسم و رسیدن به صلح و آرامش جهانی تلاش کنند.

همچنین معصومه اسکندری فرزند شهید عشرت اسکندری از دیگر خانواده های شهدای ترور که در این اجلاس شرکت کرد طی سخنان اظهار داشت: منش وحشیانه و خوی ستیزه جویانه گروه های تروریستی از جمله داعش، مجاهدین خلق و بوکوحرام بر گرفته از ریشه مشترک خودخواهی واستکبار طلبی آنها است.

گفتنی است انجمن دفاع از قربانیان تروریسم روز چهارشنبه هفته گذشته در ژنو کارگاه آموزشی تحت عنوان" تروریسم و حقوق بشر" را در اجلاس بیست و هفتم شورای حقوق بشر برگزار کرد.

حمید سجادی مدیرعامل این انجمن، منصوره کرمی همسر مسعود علیمحمدی از شهدای هسته ای و معصومه اسکندری فرزند شهید عشرت اسکندری از شهدای ترورهای  دهه 60  در این گارگاه آموزشی به ایراد سخنرانی پرداختند.

علل گسترش توان گروه های تروریستی در جذب اعضای جدید از سراسر جهان، تجزیه و تحلیل نقش جامعه مدنی و قربانیان تروریسم در مبارزه با تروریسم، توجه جامعه جهانی برای بازگشت به شکل سنتی برده داری که در قالب گروگانگیری توسط گروه های تروریستی داعش و بوکوحرام صورت می گیرد، موضوعاتی هستند که نمایندگان انجمن دفاع از  قربانیان تروریسم در این کارگاه آموزشی ارائه کردند.

علاوه بر این نمایندگان انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، واکنش های بین المللی بویژه قطعنامه 2170 شورای امنیت سازمان ملل که در آن، قربانیان ترور و پیامدهای بلند مدت ترور بر روی آسیب دیدگان اقدامات تروریستی مورد توجه قرار نگرفته است را تبیین و تشریح  کردند.