امیرعبدالهیان : 

ایران از مصالحه سیاسی در یمن استقبال می کند

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران از مصالحه سیاسی در یمن که تأمین کننده حقوق مردم و همه طرف های داخلی این کشور باشد استقبال می کند.

ّبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران از مصالحه سیاسی در یمن که تأمین کننده حقوق مردم و همه طرف های داخلی این کشور باشد استقبال می کند.

حسین امیرعبداللهیان افزود: مردم و دولت یمن به تروریست های تکفیری اجازه نخواهند داد مسیر مطالبات مسالمت آمیز مردم و مصالحه جویانه سیاسی را به سمت افراط و خشونت سوق دهند.

وی گفت: یمن مستقل، متحد، با ثبات و امن، در مسیر توسعه این کشور و در سایه پایبندی همه طرف ها به مصالحه سیاسی، مورد حمایت تهران است.