اسحاق جهانگیری در حاشیه یازدید از سد لتیان:

دولت برای سدهای تهران برنامه خاصی دارد

دولت

دولت برای سدهای تهران برنامه خاصی دارد و در نظر دارد در بودجه 94 نیز اعتبار خاصی برای تحقق این امر در نظر بگیرد.

دولت برای سدهای تهران برنامه خاصی دارد و در نظر دارد در بودجه 94 نیز اعتبار خاصی برای تحقق این امر در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید از سدهای لار، لتیان و ماملو در جمع خبرنگاران با اشاره به تخصیص اعتبار ویژه به ماملو برای بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های آبرسانی به این سد، گفت: دولت برای سدهای تهران برنامه خاصی دارد و در نظر دارد در بودجه 94 نیز اعتبار خاصی برای تحقق این امر در نظر بگیرد.

کد N509037