با تصویب هیئت دولت؛

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور اضافه شد

دولت

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده (3) تصویب‌نامه شماره 24461/ت23301هـ مورخ 10/9/ 1380 اضافه می‌شود.

با تصویب هیئت دولت صورت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور اضافه شد.
به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد شماره 983 ـ 1/2/1369 مورخ 27/12/1392 ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده (3) تصویب‌نامه شماره 24461/ت23301هـ مورخ 10/9/ 1380 اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

کد N508646