انصارحزب الله،کدام حزب الله؟

جاذبه ی حکومت صالحان در روش و منش انصار کجاست؟انصار حزب الله برای التیام دردهای مردم بهتر است در سراسر کشور به طرح های عمران و آبادانی بیاندیشند.

مومنان و مومنات انصار حزب الله دقت کنند واژه ی حزب الله را همراه انصاردارند و به یاد داشته باشند که حزب الله واقعی برابر مردم خود نمی ایستدو عملیات وسیع و همه جانبه را علیه دختران و زنانی که زیر سایه ی حکومت اسلامی زندگی می کنند،تدارک نمی بیند.امر به معروف و نهی از منکر تنها ویژه ی مساله ی حجاب زنان و دختران این مرز و بوم نیست که به آن محدودشود.ادامه ی این روند بی شک فروپاشی بیشتر اعتقادات و ذبح اخلاق در سایه ی زور و اجبار را درپی دارد.انصار باید بداند علم و حکمت گمشده ی ایران و مسلمانان در آینده است،نه درگیری و خشونت و امر به معروفی که نتیجه ای ندارد.امیدوارم انصار با نگاهی جدید به مسائل اجتماعی ثمره ی تلاش فراوان شیعیان در طول تاریخ برای برپایی جمهوری اسلامی را بر باد ندهد و کارنامه ای سراسر دافعه از خود برجای نگذارد.انصار باید بداند که پیامبر مهربانی محمدمصطفی(ص)الگوی مسلمانان است و او هنگام وفات از همه ی مسلمانان طلب حلالیت کرد، مسئول انصار و یا افراد آن پس از سپری شدن این اقدامات به شیوه ی او از مردم به ویژه زنان و دختران که امت محمدند و هریک فراتر از سلیقه ی زندگی خود انسانی شریفند،چگونه طلب حلالیت می کند؟

بدون شک با این آستانه ی تحمل مردم در مشکلات اقتصادی این اقدامات منجر به منازعات درسطح اجتماعی و تخریب وحدت کلمه خواهدشد.جاذبه ی حکومت صالحان در روش و منش انصار کجاست؟انصار حزب الله برای التیام دردهای مردم بهتر است در سراسر کشور به طرح های عمران و آبادانی بیاندیشند.

کد N508630