وندی شرمن:

مذاكرات هیات‌های ایران و آمریكا مثبت و فنی بود

سیاسی

با توجه به برگزاری چند دور مذاکره، در این گفت‌وگو‌ها نسبت به دیدار ماه می‌ دو طرف درک بهتری از مواضع یکدیگر و مواردی که برای رسیدن به توافق به آن نیاز است، داشتند.

«وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا مذاکرات دوجانبه هیات‌های ایرانی و آمریکایی در نیویورک را مثبت و سازنده توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، شرمن گفت که دور جدید مذاکرات بسیار مثبت و سازنده بوده و طی آن به مسائل فنی و تخصصی پرداخته شد.

وی افزود که با توجه به برگزاری چند دور مذاکره، در این گفت‌وگو‌ها نسبت به دیدار ماه می‌ دو طرف درک بهتری از مواضع یکدیگر و مواردی که برای رسیدن به توافق به آن نیاز است، داشتند.

شرمن همچنین گفت که مذاکرات نیویورک نشان می‌دهد که همه طرف‌ها برای رسیدن به یک توافق نهایی و جامع، کاملا مصمم و جدی هستند.

کد N508344