آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

ایران اقدامات داوطلبانه را کاملا اجرا کرده است

سیاسی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود درباره نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک که عصر جمعه منتشر شد تاکید کرد که ایران اقدامات داوطلبانه را کاملا اجرا کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود درباره نظارت و راستی‌آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک که عصر جمعه منتشر شد تاکید کرد که ایران اقدامات داوطلبانه را کاملا اجرا کرده است.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش سه صفحه‌ای آمده است، ایران اقدامات داوطلبانه را کاملا اجرا و آژانس بر آن نظارت کامل داشته است.

بر اساس توافق ژنو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسوولیت نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران را دارد.

کد N508306