زیباکلام: با پیشنهاد حجاریان که می گوید اصلاح طلبان باید خانه نشینی اختیار کنند موافق نیستم

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:

من با رويكرد آقاي حجاريان كه گفته‌اند استراتژي راهبردي اصلاح‌طلبان امروز، سكوت و خانه‌نشيني است موافق نيستم. امروزسكوت و خانه‌نشيني به بهانه اينكه بگذاريم دولت كارش را انجام دهد، معنايي ندارد. اصلاح‌طلبان بايد حضور فعالي داشته باشند و از هر جهت با دولت آقاي روحاني همكاري كنند تا دولت بتواند آزادي مدني را گسترش دهد.

بايد از هر فرصتي كه در اختيار داريم با انتقاد از عملكرد و نگرش‌هاي بنيادي اين جناح بپردازيم تا آنان تن به قانون دهند. به هر حال مطالبات ما بر اساس قانون است و خواستار اين هستيم كه قانون اساسي در كشور اجرا شود.

به عقيده من سكوت هيچگاه مناسب نخواهد بود و ما حتي اگر در شرايط مختلفي قرار مي‌گيريم بايد براي مطالبات خود تلاش كنيم و گامي هرچند كوچك رو به جلو ‌برداريم.

 

1717

کد N508189