بازگشت سارکوزی به عالم سیاست

واحدمرکزی خبر نوشت:

نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق 59 ساله فرانسه جمعه بازگشت خود را به سیاست با نامزدی درانتخابات ریاست حزب یو ام پ که قرار است نوامبر برگزار شود اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، رئیس جمهوری سابق فرانسه ( از سال 2007 تا 2012) در صفحه فیس بوک خود در توجیه این اقدام خود نوشت :« من فرانسه را زیاد دوست دارم ، من بسیار عاشق بحث های عمومی و آینده هموطنان خود هستم .»
هدف نهایی سارکوزی فتح کاخ الیزه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 است.

4949

کد N508089