الجزایر مخالف دخالت نظامی در لیبی است

واحد مرکزی خبر نوشت:

وزیر امور خارجه الجزایر درباره دخالت نظامی در لیبی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری الجزایر از الجزیره ،رمطان لمعاره گفت کشورش هیچ دخالت خارجی را در لیبی بر نمی تابد.وی افزود الجزایر همان طور که در سال 2011 با دخالت نظامی در لیبی مخالفت کرد این بار نیز با هر گونه دخالت نظامی در این کشور مخالف است .
وزیر امور خارجه الجزایر افزود «درست است ما بنا به دلایلی با عملیات نظامی فرانسه در مالی علیه تروریست ها موافقت کردیم اما به طور کلی با سیاست مداخله جویی در کشورهای منطقه مخالف هستیم. »
لمعاره افزود« ما در کنفرانس حمایت از توسعه لیبی که به ابتکار اسپانیا برگزار شد بر این نکته تاکید کردیم. زیرا بر این باوریم که نقش و وظیفه نهادهای بین المللی کمک به کشورهای مستقل است ونه آنکه با دخالت نظامی جای کشورهای مستقل را بگیرند. در نتیجه ما به هیچ وجه نمی توانیم با گزینه دخالت نظامی در لیبی موافقت کنیم.»
وزیر امور خارجه الجزایر در بخش دیگر از سخنان خودگفت لیبی اکنون با مشکل مواجه است اما مشکل این کشور را باید مردم آن حل کنند.

4949

کد N508028