تظاهرات شهروندان یونانی به خشونت کشیده شد

سیاسی

شرکت‌کنندگان در تجمع آتن به سمت نیروهای پلیس سنگ و بطری‌های آتش زا پرتاب می کردند. در جریان این تظاهرات بیش از ۵۰ نفر بازداشت شدند.

تظاهرات شهروندان یونان در اعتراض به قتل هنرمند معترضی که سال گذشته به ضرب چاقو کشته شد، به خشونت و درگیری با پلیس کشیدع شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پرس تی وی، کشته شدن این فعال یونانی سبب آغاز سرکوب فعالیت‌های گروه موسوم به حزب سپیده دم طلایی بود که نگرش‌های راست افراطی دارد.

گفته می شود اعضای این حزب در قتل این هنرمند یونانی دخالت داشتند و تحقیقات در این خصوص به دستگیری رهبر این حزب و مقام‌های بلندپایه دیگر این حزب منجر شد.

شرکت‌کنندگان در تجمع آتن به سمت نیروهای پلیس سنگ و بطری‌های آتش زا پرتاب می کردند.

در جریان این تظاهرات بیش از ۵۰ نفر بازداشت شدند.

کد N507693